Tokmannin Malmin myymälän työpaikkaohjaaja Maarit Holopainen kannustaa työyhteisöjä panostamaan kunnolliseen perehdytykseen.

Hyvän ohjauksen avulla työntekijä pääsee nopeammin kiinni töihin ja tuntee itsensä tervetulleeksi työporukkaan.

Maarit Holopainen työskentelee myyjän toimensa ohessa Tokmannin Malmin myymälän työpaikkaohjaajana. Hän perehdyttää uudet työntekijät, vastaa myymälässä harjoittelijoiden ja opiskelijoiden ohjaamisesta sekä osallistuu muun muassa rekrytointitilaisuuksiin.
Työpaikkaohjaajan töitä Maarit on tehnyt virallisesti lähes kolmen vuoden ajan, mutta epävirallisemmin seitsemisen vuotta. Hän osallistuu myös Malmin myymälän rekrytointeihin.
Työpaikkaohjaaja voi helpottaa myös myymäläpäällikön työtaakkaa ottamalla vastuun perehdytyksestä ja rekrytoinnista. Samalla siitä saa uudenlaista sisältöä ja intoa perustyöhön.

Palaute tärkeää

Maarit on osallistunut sekä oppilaitosten että Tokmannin järjestämiin työpaikkaohjaajan koulutuksiin.
Koulutuksista saa aina hyviä ideoita, joita voi hyödyntää myymälän arjessa. Esimerkiksi palautteenanto on tärkeä taito, jota on hyvä treenata työyhteisössä. Koulutuksista saadut opit ja materiaalit kannattaa jakaa työyhteisössä kaikille, jotta mahdollisimman moni saa niistä vinkkejä.
Yksi osa työpaikkaohjaajan työtä ovat opiskelijoiden harjoittelujaksojen arvioinnit.
Työpaikkaohjaajalla täytyy olla hyvä käsitys esimerkiksi tutkintojen arviointikriteereistä, jotta osaa arvioida opiskelijoita luotettavasti harjoittelujaksojen päättyessä. Toki myös oppilaitoksista saa apua arviointien teossa.

Hyvän työpaikan maine kiirii

Uusi työntekijä, on hän sitten työharjoittelija tai vakituinen myyjä, kohtaa uudessa työyhteisössä paljon uusia asioita ja työpaikan pelisääntöjä. Työpaikkaohjaaja on uuden henkilön tuki ja turva uran alkumetreillä. Maarit kannustaa kuitenkin luomaan koko työyhteisöön kannustavan ilmapiriin, jossa jokainen tukee toisiaan.
Sitä nopeammin uusi työntekijä kotiutuu työpaikkaan ja oppii uudet asiat, mitä suurempi joukko työkavereita hänellä on tukenaan. Esimerkiksi täällä Malmilla olemme saaneet harjoittelijoilta mukavaa palautetta siitä, että työyhteisöön on helppo tulla uutena jäsenenä. Sana tuntuu myös kiirivän, sillä meille hakeutuu paljon harjoittelijoita, jotka kertovat kuulleensa, että meillä on kiva olla töissä.
Malmin myymälässä tarjotaan vuosittain paljon paikkoja työharjoittelijoille, oppisopimusopiskelijoille, työkokeilijoille ja kieliharjoittelijoille.
Erilaisia reittejä kaupan alan työtehtäviin on tänä päivänä monia. Työ opitaan kuitenkin käytännössä työpaikalla, joten siksi työyhteisössä on hyvä olla mahdollisimman monella osaamista perehdyttämisessä.

Uskalla myös kyseenalaistaa

Maaritilla itsellään on kaupan alan töistä kohta jo 30 vuoden työkokemus.
Työvuosien varrella on muodostunut selkeät rutiinit, jotka auttavat pysymään aikataulussa. Pyrimme ohjattavien kanssa opettelemaan tehokkaat työtavat jo heti alusta lähtien, jotta omia töitä ei työpäivän jälkeen jää muiden harteille. Toisaalta on myös virkistävää, että uudet ihmiset kyseenalaistavat miksi asiat tehdään juuri näin. Se auttaa meitä konkareitakin pohtimaan ovatko kaikki rutiinit tarpeen, hän naurahtaa.

Töitä monenlaisille ihmisille

Rekrytoinneissa Maarit kiinnittää huomiota hakijoiden aitoon haluun työskennellä kaupan alalla.
Kaupan alalle sopivat hyvin monenlaiset ihmiset. Monesti joku luonteeltaan hiljainen saattaa ajatella, ettei soveltuisi asiakaspalvelutyöhön, mutta meillä pärjää monenlaiset persoonat, Maarit kannustaa.
Hyvä perehdytys ehkäisee hankalien tilanteiden syntymistä, mutta aina sekään ei riitä. Maarit muistuttaa, että vastuuta on myös jokaisella itsellään.
Kun työtehtävät ja työpaikan pelisäännöt on käyty läpi, oletus on, että niitä myös noudatetaan. Ei työpaikkaohjaajakaan voi soitella perään, jos henkilö ei itse huolehdi siitä, että on ajoissa työvuorossa.

Lue lisää Tokmannin uratarinoita tästä.