Tuemme henkilöstömme mahdollisuuksia toimia erilaisissa tehtävissä ja edetä kohti uusia haasteita. Tokmannin logistiikkakeskuksessa viitisen vuotta työskennellyt Arttu on ehtinyt toimimaan useammassakin eri tehtävässä. Lue alta, miten Artun polku on edennyt sähköasentajan työstä varastolle ja Tokmannilla äänikeräilijän tehtävästä tiimivastaavaksi ja edelleen resurssisuunnittelijaksi.

Sähköasentajan ammatista väliaikaiseen työhön varastolle

Aina nuoruudessa valittu ammatti ei toteudu sellaisenaan, vaan urapolku voi johtaa erilaisiin tehtäviin kuin alun perin on ajatellut. Näin kävi myös Artulle, joka opiskeli peruskoulun jälkeen sähköasentajaksi, mutta jonka urasuunnitelmat muuttuivat matkalla.

En oikein muista edes minkä takia halusin sähköasentajaksi opiskelemaan, mutta aika kauan ennen peruskoulun loppumista tiesin jo, että haluan opiskella sähköasentajaksi. Yleinen työllisyystilanne kuitenkin muuttui kuitenkin reilun vuoden työssäolon jälkeen ja päätin vaihtaa alaa. Tokmannille päädyin töihin, koska minulla oli kaksi kaveria täällä jo töissä ja heiltä kuulin, että tänne haetaan työntekijöitä. Hain tänne väliaikaiseen työhön ja kiinnostus logistiikkaa kohtaan kasvoikin sitten pikkuhiljaa mitä kauemmin täällä olin. Tässä ”väliaikaisessa” työssä onkin tullut nyt vietettyä jo jokunen vuosi, Arttu toteaa naurahtaen.

Varaston työvaiheiden monipuolisuus yllätti

Artun työ varastolla alkoi äänikeräilystä, jonka jokainen varastotyöntekijä opettelee Tokmannilla ensimmäiseksi. Moni varastotyöntekijä yllättyy varaston koosta ja siitä, mitä kaikkia toimintoja tarvitaan, jotta varastoon saapuvat tuotteet saadaan paikoilleen ja toimitettua edelleen myymälöihin.

– Minulla oli aika erilainen kuva varastotyöstä ennen tänne tuloa. Minulla ei ollut mitään käsitystä kuinka monivaiheisesti varasto toimii. Tuotteiden saapumisen ja lähtemisen välillä varastolla on todella paljon työvaiheita, Arttu kertoo.

Varastolla pääsee opettelemaan erilaisia työtehtäviä

Kun keräilytyö on otettu haltuun, on mahdollista päästä opettelemaan myös muita varaston työtehtäviä.

– Henkilön taidoista ja halusta riippuen siirrytään seuraavaksi yleensä työntömastoon, varaston verkkokauppaan, tavaroiden vastaanottoon tai rahtitoimistoon. Itse olen Tokmannilla tehnyt keräilyn lisäksi lähes kaikkea muuta paitsi ajanut työntömastoa. Pääasiassa olin vastaanotossa ja ylläpidossa, Arttu kertoo.

Työntömastokuljettajan tehtävässä ajetaan vastaanotetut tuotteet varastossa ylähyllyillä sijaitseville paikoille ja täydennetään tuotteita alemmas keräilypaikoille, jotta äänikeräilijät pääsevät keräämään tarvittavan määrän tuotteita alemmilta hyllyiltä.

Verkkokaupassa kerätään ja pakataan verkkokaupan tilaukset asiakkaille toimitettaviksi. Vastaanotossa tarkistetaan saapuva tavara ja vastaanotetaan tuotteet meidän järjestelmäämme. Ylläpidossa taas päästään ratkomaan ongelmia ja varmistamaan, että muiden työ sujuu mahdollisimman hyvin teknisistä haasteista huolimatta.

Halusin siirtyä keräilystä muihin tehtäviin, jotta saisin vaihtelua ja uusia haasteita. Ihan ensin siirryin lähettämöön, mikä antoi näkökulmaa siihen, miksi jokin tietty asia keräilyssä tehdään juuri tällä tavalla. Tämän jälkeen minua kysyttiin vastaanottoon. Vastaanottotyö tuntui aluksi monimutkaiselta, mutta aikansa kun sitäkin teki, muuttui se rutiinityöksi.

Vastaanottotyön ansiosta halusin opetella varaston järjestelmää vielä enemmän ja pyysin päästä opettelemaan ylläpidon työt. Näitä työtehtäviä tehdessä alkoi hahmottua selkeästi jo koko varaston toiminta ja mikä vaikuttaa mihinkin, Arttu jatkaa.

Varastotyöntekijästä tiimivastaavaksi

Kun Arttu oli kerryttänyt työkokemusta keräilyssä, varaston verkkokaupassa, vastaanotossa ja rahtitoimistossa sekä ylläpidossa, avautui varastolla sopivasti tiimivastaavan tehtävä ja Arttu päätti hakea paikkaa. Arttu valittiin tehtävään ja siitä alkoi aivan uudenlaisten vastuiden opettelu.

– Tiimivastaavan työssä pääsin vastaamaan oman vuoroni vastaanoton ja trukkien työn ohjaamisesta. Tähän kuului myös työvuorojen suunnittelu, Arttu kertoo.

Esimiestyöskentelyssä vaadittavista taidoista Arttu mainitsee esimerkkeinä hyvät vuorovaikutustaidot, päätöksentekokyvyn, yhdenmukaisen ja jämäkän tavan toimia sekä kyvyn priorisoida omia työtehtäviään.

Hyvä perehdytys auttaa ottamaan haltuun uudet työtehtävät.

– Esimiesperehdytyksessä kuljin aluksi paljon toisen esimiehen mukana. Sillä tyylillä kävimme läpi päivittäisiä tehtäviä asioita ja siitä hiljalleen alettiin toimia itsenäisemmin. Työssä tuli aluksi vastaan paljon uutta, koska en ollut aikaisemmin toiminut esimiehenä.

Omasta mielestä ja työntekijöiden palautteen perusteella sanoisin, että suoriuduin esimiestyöstä hyvin. Omaa oppimista auttoi myös monen vuoden kokemus varastotehtävistä, Arttu summaa.

Tiimivastaavasta resurssisuunnittelijaksi

Tiimivastaavana Arttu ehti työskennellä tehtävässä vuoden verran, kunnes Tokmannin varastolla perustettiin uusi resurssisuunnittelijan rooli, johon Arttu haki ja valittiin.

– Resurssisuunnittelijoiden työhön kuuluu varaston henkilöstön työvuorojen ja varaston resurssien suunnittelu. Tässä toimitaan myös tuotannonohjauksen tukena.

Pääsen olemaan mukana varaston kehitykseen liittyvissä projekteissa, jotka minua ovat kiinnostaneet jo aivan keräilystä lähtien. Aina kun varastolla tulee vastaan prosessi, jossa tehdään omasta mielestä asia liian vaikeasti, haluan selvittää miksi se tehdään niin ja onko mahdollista muuttaa toimintatapaa paremmaksi.

Omia haasteitaan resurssien suunnitteluun tuo varaston suuri henkilöstömäärä, Arttu toteaa. Tokmannin varastolla Mäntsälässä työskentelee yli 300 henkilöä.

Mahdollisuus edetä uralla on pitänyt töissä Tokmannilla

Mahdollisuuksia uralla etenemiseen on siis ollut tarjolla, ja Arttu kertookin, että yksi syy, jonka vuoksi hän on pysynyt Tokmannilla töissä, on juuri mahdollisuus uralla etenemiseen. Hyvän asenne ja ahkera työ kantaa hedelmää urakehitystä ajatellen.

Uskoisin, että minut on valittu työtehtäviini, koska olen hoitanut aikaisemmat työni hyvin ja minulla on aito halu kehittää toimintaa, Arttu pohtii.

Työn parasta puolta kysyttäessä Arttu kertoo, että varaston kehitysprojekteissa mukana oleminen ja tiimivastaavien ja tuotannonohjauksen tukeminen ovat mieleisimpiä tehtäviä.

Nykyisin Arttu työskentelee Tokmannilla projekti-asiantuntijana.

Lue lisää Tokmannin uratarinoita tästä.