Varissuon Tokmannilla makeisosastosta vastaavana myyjänä työskentelevä Mahira aloitti työt Tokmannilla peruskoulun TET-harjoittelussa ja työskentelee nykyään vakituisessa työsuhteessa Tokmannilla. Lue alta Mahiran kokemuksia Tokmannilla työskentelemisestä.

Kaikki alkoi peruskoulun työssäoppimisjaksosta

Mahiran työt Tokmannilla saivat alkunsa peruskoulun TET -harjoittelujaksosta, joka sujui niin mukavasti, että ammattikouluun siirryttyään hän suoritti myös opintoihin kuuluvat harjoittelujaksot samassa myymälässä. Pidemmän harjoittelujakson aikana Mahira pääsi perehtymään myös kassatyöskentelyyn, mikä mahdollisti edelleen jouluapulaisena työskentelyn koulun ohella.

Ammattikoulun jälkeen Tokmannilla hyvin viihtynyt Mahira suuntasi ammattikorkeakouluun syventämään osaamistaan ja hakeutui jälleen Tokmannille suorittamaan opintoihin kuuluvat harjoittelut. Tradenomiopintoihin kuuluvan harjoittelun kesto oli 6 kk, ja silloin Mahira pääsi harjoittelemaan myös osastovastaavan tehtäviä. Harjoittelujakson jälkeen työt jatkuivat kesätöiden merkeissä ja sen jälkeen erinomaisesti työnsä hoitanut Mahira vakinaistettiin Tokmannille.

Kaiken kaikkiaan tie kaupan alalle ja Tokmannille on ollut Mahiralle luonteva valinta.

Tykkäsin Tokmannista asiakkaana ja koska olen ollut pienestä pitäen hyvin sosiaalinen, en osannut kuvitella itseäni muualla kuin asiakaspalvelutyössä. Se sai minut haluamaan Tokmannille töihin, Mahira summaa.

Myymälätyö Tokmannilla on monipuolista

Mahira on viihtynyt Tokmannilla hyvin.

Työ on monipuolista ja jokainen päivä on erilainen. Työssä oppii aina uutta ja kaupan alan työssä onkin yllättänyt se, mitä kaikkea kaupan myyjä oikeasti kaupassa työpäivän aikana tekee. Voisi kuvitella, että se on vain kassalla istumista tai tavaroiden hyllyttämistä, mutta kyllä siellä tehdään asioita, joita ei osaa edes ajatella ennen kuin pääsee itse näkemään. Kassatyön ja hyllyttämisen lisäksi myyjän työhön kuuluu esimerkiksi tavaran vastaanottamista, hinnanmuutosten ja saavuttamisten tekemistä tietokoneella, kampanjoiden toteuttamista, tyhjien rullakoiden lähettämistä takaisin varastolle, verkkokauppapakettien luovuttamista, kassan tilityksiä ja niin edelleen. Työhön voi kuulua myös erillisiä lisävastuita.

Mahira vastaa Varissuon myymälässä karkkiosaston toimivuudesta.

Karkkiosastosta vastaavana tehtäviini kuuluu mm. rullakoissa saapuvien makeisten esillepano, niin sanottujen massapöytien esillepanojen suunnittelu, tilausten tekeminen, hinnoittelu, päiväyksien merkkaaminen ja seuranta sekä hävikin seuraaminen ja kampanjoiden seuranta, Mahira luettelee.

Työtä myymälässä tehdään aamu- ja iltavuoroissa ja lisäksi töitä tehdään joskus myös niin sanotuissa välivuoroissa.

”Yhdessä” -arvo näkyy työkavereiden auttamisena myös haasteellisissa tilanteissa

Haastavia, tilanteeseen sopivaa reagointia ja ongelmanratkaisua vaativia tilanteitakin myyjän työssä tulee usein vastaan. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi erilaiset reklamaatiotilanteet tai tuotteiden palautukset.

Tällöin on tärkeää toimia asiallisesti ja tarkistaa tuotteen toimivuus ja sen palautusmahdollisuudet. Tarvittaessa pyydän kollegan tai esimiehen mielipidettä ongelman ratkaisemiseksi.

Myös näpistystilanteita tulee valitettavasti toisinaan vastaan.

Niissä tilanteissa en mene paniikkiin ja osaan kassalla ollessani tai myymälässä havaita poikkeavia tilanteita ja pyytää tarvittaessa järjestyksenvalvojan apua. Osaan käyttäytyä epäilyn kanssa asiallisesti tilanteesta huolimatta ja tehdä jatkotoimenpiteet näpistyksen sattuessa, Mahira kertoo.

Ikävä tilanne niin myyjälle kuin asiakkaalle on, kun asiakkaan etsimä tuote on loppu myymälästä. Tuote on voinut olla mainoksessa ja asiakas on luonnollisesti pettynyt, kun tuotetta ei olekaan saatavilla.

Tällöin osaan ottaa tilanteen haltuun ja toimia asiallisesti. Olen oppinut selviytymään tilanteesta yksin. Selvitän asiakkaalle, missä myymälässä kyseistä tuotetta on saatavilla tai tuleeko meille kyseistä tuotetta ja milloin, ja annan hänelle takuulapun, jolla hän voi sen myöhemmin hakea vaikka tarjous olisi ohi, Mahira selvittää.

Joskus työssä tulee vastaan tilanteita, jolloin on parempi turvautua työkaverin apuun. Hyvässä työyhteisössä se käy onneksi helposti.

Haastavissa tilanteissa olen saanut aina apua työkavereilta. Heitä on aina helppo lähestyä eikä tarvitse pelätä, että jollain ei olisi aikaa tai halua auttaa, Mahira kertoo.

Työ tekijäänsä opettaa

Kaupallisia asioita voi opiskella esimerkiksi liiketalouden perustutkinnon tai Mahiran tapaan myös liiketalouden tradenomitutkinnon suorittamalla. Kaupan alan osaajaksi kehittymiseen tarvitaan kuitenkin myös hyvää perehdytystä, ahkeraa työskentelyä ja erilaisten tilanteiden ratkomista sekä työkavereiden tukea. Näillä eväillä työntekijä saa varmuutta työn hoitamiseen.

Tokmannilla työskentelemisen aikana olen oppinut esimerkiksi töiden aikatauluttamisen, kärsivällisyyttä sekä vaikeistakin tilanteista selviytymisen. Olen oppinut myös, että minä siellä osastolla tai kassalla voin paljonkin vaikuttaa asiakkaan päivään, Mahira tiivistää.

Työssä oppii tarvittavia taitoja, mutta joitakin ominaisuuksia olisi hyvä olla jo valmiina myymälään töihin hakeutuessaan.

Positiivinen ja iloinen henkilö pärjää tässä työssä. Kaikki on itsestään kiinni ja omasta asenteestaan. Tokmannilla on hyviä mahdollisuuksia uralla etenemiseen, jos on itse valmis panostamaan ja halua riittää, Mahira toteaa.

Myös kotimaisten kielten ohelle kertyneestä kielitaidosta on hyötyä. Suomenkielen ohella Mahira puhuu kotikieltään bosniaa ja näin ollen hän pystyy hyödyntämään äidinkieltään esimerkiksi kroatialaisia ja venäläisiä asiakkaita palvellessaan.

Lue lisää Tokmannin uratarinoita tästä.