Kaupan alan parhaaksi työpaikaksi tähtäävällä Tokmannilla tarjotaan henkilöstölle monipuolisia valmennusmahdollisuuksia. Oman osaamisen kehittämisestä hyötyy sekä opiskelija että työnantaja.

Keväällä 24 liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittanutta tokmannilaista vietti Teamsin välityksellä valmistujaisjuhlaansa. Takana oli puolentoistavuoden mittainen opiskeluputki Hyrian organisoimassa valmennuksessa, mutta palautteiden mukaan jokainen opiskeluun kulutettu tunti on vaivansa väärti. Opintojen aikana uutta osaamista kertyi runsain mitoin muun muassa asiakaspalvelusta, esillepanoista, tuotetietoudesta, esiintymisestä ja kauppamatematiikasta.
– Tuotekoulutuspäivät olivat tosi hyviä, uutta osaamista kertyi valtavasti. Myös visuaalisen koulutuspäivän sisältö oli mahtavaa, oli mielenkiintoista oppia miten eri tavoilla esillepanot houkuttelevat erilaisia asiakkaita, opiskelijat kertovat. – Valmennuksesta sai hyviä eväitä myös omien toiminta- ja käyttäytymismallien pohtimiseen. Osaan huomioida nyt paremmin myös asiakkaiden tarpeet. – Kurssipäivien aikana sain laajemman käsityksen myös koko konsernin toimintatavoista; mistä esimerkiksi hinnat muodostuvat ja kuka vastaa mistäkin osa-alueesta, opiskelijat hehkuttavat.

Opiskelu tuo virtaa työelämään

Henkilöstön kehittämispäällikkö Heidi Piirto nyökkäilee tyytyväisenä. Tokmannin yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa järjestämien valmennusten palautteet ovat positiivisia ja uutta osaamista kartuttaneet opiskelijat kehittävät aktiivisesti omaa työtään. – Opiskelun kautta henkilöstöllä on mahdollisuus kehittyä ja kasvaa työssään. Opiskelu innostaa ideoimaan ja kehittämään uusia toimintatapoja, mikä poikii menestystä koko yritykselle. Opinnot tukevat merkittävästi myös urakehitystä, hän listaa opintojen hyötyjä. – Esimerkiksi myyjä voi edetä osastovastaavaksi tai varastotyöntekijä tiimivastaavaksi ja roolien omaksumista tukevat lähiesimiestyön ammattitutkinnon opinnot. Opintojen aikana suoritettavat tehtävät ovat käytännönläheisiä, joten niiden pohtimisesta on hyötyä suoraan omassa työssä.

Valmennusten lähiopiskelupäivät ovat palkallisia ja matkakulut opintojen pariin maksetaan Tokmannin toimesta.
– Koronapandemian aikana monet valmennuspäivät ovat tapahtuneet Teamsin välityksellä. Kunhan elämä normalisoituu, tavoitteenamme on järjestää enemmän myös alueellisia valmennuksia, jotta kynnys osallistua koulutuksiin madaltuu. Samalla opiskelijat voivat verkostoitua oman alueensa kollegojen kanssa. Esimerkiksi Kajaanissa toteutettiin lähiesimiestutkinnon opintoryhmä lähialueen tokmannilaisille osasto- ja vuorovastaaville.

Tokmannilaiset opiskelevat ahkerasti

Vuonna 2021 lähes 300 tokmannilaista opiskeli näyttötutkintoa, ja erilaisiin valmennuksiin osallistui yli 3100 tokmannilaista suorittaen vähintään yhden verkkokurssin. Valmennukset ovatkin yksi Tokmannin strategian painopisteistä, joiden avulla yrityksestä halutaan tehdä kaupan alan paras työpaikka. – Valmennukseen voi osallistua, työskentelee sitten myymälässä, varastolla tai toimistolla. Meillä on laaja valikoima erilaisia kehittymisvaihtoehtoja työuran eri vaiheisiin, Heidi kertoo.

Myymälähenkilöstö voi opiskella oppisopimuskoulutuksella esimerkiksi liiketoiminnan ammattitutkinnon, lähiesimiestyön ammattitutkinnon tai liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon. Omaa osaamistaan voi kehittää myös esimerkiksi osallistumalla puutarhaosastojen myyjille suunnattuun puutarhamyyjävalmennukseen, jossa opiskellaan osa viheralan tutkinnosta ja puutarhan asiakaspalvelutyötä. Tarjolla on myös joukko muita lyhyempiä valmennuksia, joiden avulla voi kehittää omaa osaamistaan.

Varastontyöntekijöille tarjolla on oppisopimuskoulutuksena esimerkiksi logistiikan perustutkinto ja palvelulogistiikan ammattitutkinto, jossa voi syventää logistiikka-alan osaamistaan. Maahanmuuttajataustaisille varastotyöntekijöille Tokmanni järjestää suomen kielen valmennusta. Varastolla on myös erilaisia lyhyitä koulutuksia, kuten työhyvinvointi- ja trukkikorttivalmennuksia, työturvallisuus- ja ensiapuakoulutuksia. Vuonna 2021 valmensimme työnopastajiamme perehdyttämisestä sekä esihenkilöitä monimuotoisuudesta.

Asiantuntijatehtävissä työskenteleviä kannustetaan osallistumaan esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinnon tai johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Asiantuntijoiden ja keskijohdon osaamista kehitetään tänä vuonna erilaisissa asiantuntijavalmiuksia kehittävissä valmennuksissa.

Aina valmennuksen ei tarvitse kuitenkaan olla pitkää, tutkintoon valmistavaa koulutusta. Joskus tarvetta voi olla tiiviimmälle “täsmäkoulutukselle” tiettyyn tarpeeseen. – Osalla tokmannilaisia on mahdollisuus opiskella Eduhousen verkkokoulutuksia. Suosittuja koulutuksia ovat muun muassa erilaiset sovellusten käyttöön liittyvät koulutukset, Heidi muistuttaa. Myös osaamisen kehittäminen oman työn kautta, roolia vaihtamalla, muokkaamalla tai omaa työtä kehittämällä on yksi hyvä näkökulma osaamisen kehittämiseen.