Plan International Suomen työelämähankkeissa hiljattain Suomeen muuttaneet nuoret saavat ensikokemuksensa työelämästä.  

Tokmanni on Plan International Suomen pitkäaikainen kumppani nuoria työllistävissä CV Työelämään sekä Matkalla-hankkeissa, joihin kuuluu olennaisena osana kesätyöharjoittelu. Harjoittelussa nuoret saavat mahdollisuuden kehittää kieli- ja työelämätaitojaan sekä luoda verkostoja. 

− Työelämähankkeisiimme osallistuvat nuoret ovat olleet Suomessa 1−5 vuotta, iältään he ovat 15−20-vuotiaita. Hankkeiden kautta tuetaan nuorten työelämätaitoja ja kiinnittymistä työelämään sekä tutustutaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Vuosittain kesätyöpaikan saa näissä hankkeissa yhteensä 70−100 nuorta, suunnittelija Susanna Salmijärvi Plan International Suomesta kertoo. Susanna toimii CV Työelämään -hankkeeseen osallistuvien nuorten ohjaajana. 

− Päätavoitteena työharjoittelusta on saada onnistumisen kokemus nuorelle.  

Plan työskentelee nuorten kanssa laaja-alaisesti, nuorimpien kohdalla heidän perheensäkin ovat mukana toiminnassa.  

Moni toivoo asiakaspalvelutyötä 

Plan valmistaa nuoria kesätyötä varten, yhdessä tehdään työhakemus, CV ja valmistaudutaan työhaastatteluun. Työharjoittelu päättää vuoden mittaisen valmennusjakson. 

Kesätyöpaikkojen työnantajat valikoituvat nuorten valmiuksien sekä omien mielenkiinnon kohteiden kautta. Toiveena saattaa olla esimerkiksi asiakaspalvelu tai kassatyöskentely.  

− Tokmannin tarjoama kaupanalan työharjoittelun avulla olemme voineet toteuttaa myymälätyöhön haluavien nuorten toiveita. Yhteistyömme Tokmannin kanssa on jatkunut vuosia, joten tiedämme, minkälaisia tehtäviä nuori tulee tekemään, Susanna Salmijärvi kertoo.  

Nuorella on ohjaajan tuki saatavilla harjoittelun aikana. Varsinainen perehdytys ja tuki työpaikalla tulee myymälähenkilökunnalta. 

− Tokmannin myymälöissä työyhteisö on ottanut nuoren vastaan positiivisella asenteella, työnohjaus ja työtehtävien ohjeistus on ollut sujuvaa. Nuorten kesätöiden onnistumisen kannalta juuri työyhteisön tuki ja positiivinen asenne uutta oppivaa nuorta kohtaan on erityisen tärkeässä roolissa kesätyön sujumisen kannalta. Joskus työpaikoilla on ollut haasteita tämän suhteen, mutta näistä on aina puhuttu yhdessä. Nuoren kesätyö on usein myös työyhteisölle mahdollisuus oppia, Susanna sanoo. 

− Konkreettiset työtehtävät ovat sopivia tässä kohtaa elämää olevalle nuorelle. Myös konkreettisen palautteen antaminen on äärimmäisen tärkeää. Alkujännityksen jälkeen he huomaavat, että he osaavat, oppivat ja onnistuvat.  

Tokmanni kantaa yhteiskuntavastuuta 

Monet Planin työelämähankkeiden yhteistyökumppaneista on yhdistyksiä.  

− On ilahduttavaa, että Tokmanni näkee tärkeänä asiana kantaa yhteiskuntavastuuta ja avata ovia työkokemusta tarvitseville nuorille. Kaipaisimme muiltakin yrityksiltä samaa asennetta nuorten tukemiseksi, Susanna Salmijärvi sanoo. 

Tokmanni on tarjonnut Planin työelämähankkeiden kautta kesätyöpaikkoja nuorille useissa myymälöissä pääkaupunki- ja Tampereen seudulla jo useamman vuoden ajan. 

− Plan International Suomen tärkeä työ on linjassa Tokmannin arvojen kanssa. Plan rakentaa hankkeiden avulla nuorille oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoisempaa maailmaa, Tokmannin HR-asiantuntija Jasmin Rinne sanoo. 

− Tokmannille on tärkeää tarjota harjoittelupaikkoja nuorille, jotta he saavat positiivista kokemusta suomalaisesta työelämästä. Haluamme rohkaista heitä löytämään oman polkunsa eteenpäin, Rinne sanoo. 

Lue Plan-kesätyöntekijöiden kokemuksista “Kesätyö ja Tutustu työelämään ja tienaa” -osiosta täältä.